O nas

Stowarzyszenie „czowy Parasol” powstało w lipcu 2012 z inicjatywy rodziców jedenaściorga dzieci z chorobami neurologicznymi. Dnia 9 października 2012 roku uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Naszym nadrzędnym celem jest pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie zajęć usprawniających dla naszych dzieci, takich jak:

  • rehabilitacja ruchowa
  • kynoterapia
  • hipoterapia
  • terapia integracji sensorycznej
  • zajęcia logopedyczne
  • terapia manualna
  • zajęcia ruchowe na basenie

Ponadto prowadzimy zajęcia dla rodziców wychowujących przewlekle chore bądź niepełnosprawne dzieci:

  • warsztaty rękodzieła
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • warsztaty podnoszenia kompetencji wychowawczych

Organizujemy charytatywne imprezy kulturalne i okolicznościowe w celu pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia.

Prowadzimy akcję zbierania plastikowych nakrętek „Rozkręcamy się”