Adam Przybyłowski

Adaś P

Adaś miał być zdrowym dzieckiem. Niestety w okresie noworodkowym przeszedł bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Dodatkowo stwierdzono u dziecka obustronny niedosłuch umiarkowanego stopnia. Od 7 m-ca życia nosi aparaty słuchowe.

Z powodu niepełnosprawności – niedosłuch, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, Adaś wymaga stałego wspomagania, oraz wielopłaszczyznowej terapii. Od tych działań zależy rozwój dziecka oraz normalne funkcjonowanie w przyszłości. Możesz pomóc Adasiowi przekazując 1% swojego podatku.

Swój 1% możesz przekazać wpisując w PIT:

W rubryce – KRS: 0000037904,

W rubryce – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE,CEL 1%: 13344 Przybyłowski Adam
Dla Ciebie to tak niewiele, a może dać tak wiele……!!!!
Wdzięczni rodzice: Agnieszka i Bartosz Przybyłowscy.