Kontakt

Stowarzyszenie „Tęczowy Parasol”

ul. Toruńska 93A/16, 87-800 Włocławek
tel. 792 230 373, 604238231
e-mail: teczowyparasol@interia.pl

kontakt@teczowyparasol.com.pl

REGON 341337110
NIP 888-311-69-51
KRS 0000435869

Rachunek bankowy BGŻ SA
47 2030 0045 1110 0000 0247 7900

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Renata Będlin
Zastępca prezesa – Iwona Kochanowska
Skarbnik – Aleksandra Dzięciołowska
Członek zarządu – Monika Trymerska

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Milewska
Agnieszka Białecka
Anna Błaszczyk