Mateusz Kochanowski

Mateusz ApelMateuszek ma 15 lat i od drugiego roku życia ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy. Autyzm to jedna z chorób których jak na razie nie można wyleczyć lekami. Autyzm to powolna, żmudna i systematyczna praca indywidualna, oraz w miarę możliwości systematyczne ćwiczenia i turnusy wspomagająco-rehabilitacyjne.

Gdy zaczynaliśmy było bardzo ciężko, brak jakiejkolwiek specjalistycznej i społecznej pomocy, oraz bezsilność i bezradność. Szybko jednak odnaleźliśmy ludzi, oraz organizacje którzy nas pokierowali i pomogli. Trafiliśmy między innnymi do ośrodka „Synapsis” w Warszawie, gdzie potwierdziła się postawiona Mateuszkowi diagnoza. Od tamtej pory kolejne wizyty i programy, wyznaczają kierunek i plan systematycznej pracy indywidualnej Mateusza, pracy ze specjalistami, terapeutkami i oczywiście z mamą. Trwa to do dziś. Raz są to mniejsze raz większe sukcesy, ale jesteśmy szczęśliwi i pełni nadziei.

Mati jest bardzo pogodnym i otwartym dzieckiem. Głównym jego problemem jest brak mowy. Mimo ciężkiej pracy ta strona Mateuszka jest tak silnie zamknięta, że do dziś nie możemy do niej dotrzeć. Mam nadzieję że uda się znaleźć drogę, która pozwoli na to by mógł zacząć mówić, wyrażać swoje potrzeby i emocje. Funkcjonowanie Mateuszka w znacznym stopniu utrudniają zaburzenia wynikające z autyzmu, oraz upośledzenia umysłowego w stopniu znacznym. Ma bardzo słabą koordynację wzrokowo-ruchową, obniżone napięcie mięśniowe w rękach, silne nieprzewidywalne stany emocjonalne, oraz bardzo niską samoobsługę.

O Autyzmie w Wikipedii

Pomóż Mateuszowi

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Nr rachunku : 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

 

w tytule przelewu prosimy podać : ”12012 Kochanowski Mateusz Daniel – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”

Nr KRS : 0000037904 z dopiskiem : cel 1% : 12012 Kochanowski Mateusz Daniel

Apel

Drodzy przyjaciele. Drodzy darczyńcy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc dla Mateuszka. Pomoc w nawiązywaniu kontaktu z otoczeniem, pomimo braku mowy. Mateusz porozumiewa się poprzez komunikator w formie piktogramów, który jednak jest bardzo ograniczony w zasób i zakres słów dla coraz starszego dziecka.

Bardzo chcemy zakupić dla Mateuszka program komputerowy, który daje dużo większe możliwości i szanse na wyrażanie jego potrzeb i emocji, a dodatkowo w znacznym stopniu może się przyczynić do przełamania bariery milczenia, oraz uświadomienia mu sensu i przydatności mowy.

Program nazywa się Broadmaker&Speaking Dynamically Pro. Jednak jego koszt , który w zestawieniu z rehabilitacjami i pracą z różnymi specjalistami, przerasta niestety nasze możliwości finansowe. Z powodu niskiej koncentracji wzrokowo-ruchowej, oraz spastyczności w dłoniach, niezbędny będzie też zakup sprzętu i peryferii dostosowanych do umiejętności i możliwości Mateuszka.

Z całego serca dziękujemy w imieniu swoim i Mateusza wszystkim Państwu, którzy zdecydują się nas wesprzeć i pomóc. Pomagając nam, dają nam Państwo nadzieję i wiarę, że Mati będzie kiedyś w pełni sprawny i samodzielny.

Kontakt:

Iwona Kochanowska : (+48) 602 313 263

Rafał Kochanowski : (+48) 504 139 600

email : iwonka0709@gmail.com

twitter : @PomocdlaMatiego